Общи търговски условия 05.04.2007

§ 1      Сключване на договор/ Изпълнение на заявка

През нашите Интернет-портали имате възможност да поръчвате посочените в тях стоки, като попълните формата за заявка в Интернет или изпратите заявката си по факса или телефона. Посочвайки необходимите за поръчката данни и изпращайки ни заявката си, Вие ни предлагате задължителна оферта; изпратената по телефона, факса или Интернет заявка поражда еднакво юридическо действие. Подавайки заявката си, Вие декларирате изрично, че приемате настоящите Общи търговски условия и желаете да получите поръчаните стоки. Ние ще потвърдим постъпването на заявката Ви, като нашето потвърждение не представлява приемане на поръчката. Договорът влиза в сила чрез съгласието Ви с получаването на стоките, но най-късно след изтичане на дадения Ви 14-дневен срок, в рамките на който имате право да върнете стоката.

§ 2      Общи условия за доставка и плащане

Информация за разходите за опаковка и изпращане, както и за плащане можете да прочетете в Условията за доставка и плащане на съответния Интернет-портал. При доставки в чужбина си запазваме правото, в определени случаи да ограничим избора на начин за плащане.

§ 3      Право на отказ

Можете да се откажете от декларацията си за сключване на договор в рамките на две седмици в писмена форма (напр. по факс или електронна поща), без да посочвате причини за отказа си. Срокът започва да тече най-рано с получаването на стоките. За да бъде спазен срокът за отказ, е достатъчно своевременно да съобщите отказа си или да върнете стоката. Съобщението за отказ изпратете на:

Във връзка с декларацията за отказ ние Ви молим доброволно да ни съобщите причината за връщането на стоката, като ще съхраним допълнителна информация, необходима за бърза и ефикасна обработка. За да нямате проблеми с връщането на пратката, ние ще вземем стоката от Вас и ще преведем фактурираната сума по банковата сметка, която сте ни посочили. Тоест, не е необходимо Вие да връщате стоката на централата в Timisoara (законът изисква посочване на адреса).

§ 4      Законови последствия от отказа

При влязъл в сила отказ получените от двете страни стоки/ услуги следва да бъдат върнати и в дадени случаи извлечените ползи (напр. лихви) да бъдат възстановени. Ако не можете да ни върнете получената услуга изцяло или частично или я връщате в лошо състояние, трябва да ни изплатите съответно обезщетение за стойността. При предоставяне на вещи това не важи, ако лошото състояние на вещта се дължи изключително на направена проба/ проверка - така, както бихте могли да направите тази проба и при закупуване на вещта в магазин. Можете да избегнете задължението за обезщетяване на стойността, ако не ползвате вещта като собственик и не предприемате никакви действия, които биха влошили състоянието й. Вещи, които могат да бъдат изпратени като пакет, както и такива, при които такова изпращане не е възможно, ще бъдат взети направо от Вас. Вие поемате разходите по връщането на пратката, ако доставената вещ отговаря на поръчаната и ако цената на връщаната вещ не надвишава 40,- евро.

§ 5      Нашето предложение за 30-дневен срок за връщане

Нашето желание е да останете доволни от всички наши доставки. Затова имате възможност в рамките на 30 дни да върнете каквито и да е закупени от нас стоки. Това предложение надхвърля предвиденото в закона, според което имате право на отказ само в рамките на две седмици след получаване на стоките. Изключение от доброволното ни предложение за 30-дневен срок за връщане и от законовата възможност за отказ съгласно §312 „б" ГПК са доставките на стоки, изпълнени по спецификация на клиента. Това включва всички доставки на комплектовани колела, които произвеждаме индивидуално за всеки отделен клиент.
Обратното взимане на цели колела се извършва без правни задължения от страна на фирма Delticom и изключително срещу заплащане на договорените с настоящия документ разходи за обслужване в размер на общо 240,00 лева за 4 броя цели колела.

Предложението ни за връщане на стоката не включва разходите по изпращането. Това означава, че при договори, които потребителите прекратят след изтичане на законовия срок за отказ (от 15-ия до 30-ия ден), ние ще удържим сума за разходи по изпращането. По правило фирмите поемат тези разходи. Допълнителна информация за размера на разходите по изпращането и за 30-дневното ни предложение за връщане можете да получите от съответния Интернет-портал.

Моля, използвайте нашата транспортна опаковка. Пазете стоките от увреждане. Гумите трябва да бъдат подготвени за изпращане само след почистване и вързани по две. Обезопасете лицевата и задната страна с достатъчно картон и завържете добре - това се отнася най-вече за комплектованите колела. В случаи на възникнали повреди поради неправилно обслужване или недобра опаковка при връщането ние си запазваме правото да предявим иск за обезщетение. Транспортните фирми ще приемат само добре опаковани стоки.

§ 6      Запазване правото на собственост

Ние си запазваме правото на собственост върху всякакви доставени от нас стоки, докато бъдат удовлетворени всички наши вземания от Вас или от получателите на стоката. Това се отнася и за бъдещи вземания. За да предявим правото си на собственост, ние можем да изискаме незабавното връщане на стоките, като бъде изключено всякакво право на задържане от Ваша страна, освен в случаите на законово установени или неоспорими насрещни искове.

§ 7      Отговорност за недостатъци на нашите Интернет-портали

Интернет-страниците се предлагат в оформлението, което ние намираме за правилно. Ние не гарантираме, че Интернет-порталите ще отговарят на Вашите изисквания и по всяко време ще бъдат достъпни без прекъсване, съобразно времето на деня, сигурно и безупречно. Вие ползвате Интернет-порталите на собствен риск; ние не поемаме отговорност най-вече за възможните резултати от ползването на Интернет-порталите и за верността на информацията, съдържаща се в тях.

§ 8      Защита на интелектуалната собственост

Текстовете, снимковият материал, музиката, графиките, анимациите и видеоклиповете, както и подреждането им на нашите Интернет-страници, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Съдържанието на тези страници не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или предоставяно на трети страни. Някои от страниците ни съдържат снимки, защитени от правата на трети страни. Ако не е посочено друго, всички изобразени на нашите уеб-страници марки са запазени. Чрез нашите уеб-страници не се получава лиценз за ползване на наша или на трети страни интелектуална собственост.

§ 9      Задължение за даване на информация

При регистрацията си трябва да посочите данни за адреса и самоличността си; посочените при оформянето на заявката данни се съхраняват от нас. При заявката или по-късно, в модула „Моите заявки" или „Контакт" (в зависимост от Интернет-портала) можете да промените тези данни. След като се регистрирате, ще получите парола и наименование на сметката си. Не предоставяйте паролата и сметката си на трети лица. Вие сте задължени незабавно да информирате Делтиком за всяка злоупотреба с Вашата парола или сметка. Двете договорни страни могат по всяко време и без посочване на причини да прекратят сметката Ви. В такъв случай Делтиком ще блокира или изтрие Вашата сметка и всички запаметени данни.

§ 10    Избор на право

Важи само румънското законодателство.  Изключва се прилагането на единното търговско право на Обединените нации (Конвенция от 11.04.1980 за договори за международна продажба на стоки).

Регистррайте се сега!
AROagb
© 2001-2024 Delticom AG - gumi123.bg - swebd10