FAQs

Въпроси относно DEX – Делтиком-индекс за класи на ефективност

    Какво е DEX?

    Резултат от анкетата: Как шофьорите оценяват критериите на етикета за гуми на ЕС?

    Къде е изобразен DEX?

    Важи ли DEX и за зимни гуми?

    © 2001-2023 Delticom AG - gumi123.bg - swebd17