Регистрирайте се при gumi123.bg страницата на гуми сервизи и търговци

Ние доставяме само за търговци на гуми и професионалисти в гумата и автомобилната промишленост.

Потребител*
Парола
Паролата ще ви бъде изпратена, след като акаунтът бъде одобрен по електронната поща.
Име на фирмата*
лице за контакт*


Улица + №*
пощенски код
Пощенски код*
Селище*
Държава
Електронна поща*
Телефонен номер*
Вашия мобилен номер
факс
Идентификационния номер по ДДС
Търговски регистър №

Изпратете ни паралелно извадка от Вашия търговски регистър (чрез факс: 00 359 249 251 03).
Ако нямате № на търговски регистър, изпратете ни Вашата фирмена регистрация (чрез факс: 00 359 249 251 03).
уебсайт

Аз съм * Могат да бъдат избирани основни категории и подкатегории.

условия на плащане*

Можете да заплатите при нас чрез фактура. Желаем да Ви уведомим, че ако платите с фактура, ще получим информация от Creditreform за досегашното Ви поведение на заплащане. Ако заплатите с фактура, поръчката все пак е сигурна и обвързваща.
номер на картата:
Валидна до:
(MMYY e.g. 0923)
Притежател на картата:
Някои методи за плащане изискват положителен кредитен рейтинг.
Всички полета маркирани с * трябва да бъдат попълнени.
Със следващото кликване, вие се съгласявате с нашите общи условия и декларация за поверителност съгласие

 Идентификационния номер по ДДС
Информация за идентификационния номер на данъка (ЕИК)

Какво е ЕИК?
ЕИК е специален данъчен номер за търговията на стоки между ЕС-страни. Той е крайно необходим, ако фирми желаят да получат необлагаеми стоки от други членски страни. Данъчното облагане следва в страната, в която се доставя стоката. ЕИК е нужен на финансовите служби за проверка процеса на данъчно облагане.

Как изглежда ЕИК?
ЕИК се състои от ЕС-съкращение на страната, в която сте го получили и още 8 - 12 знака,най-вече числа.

Къде да получа ЕИК?
ЕИК ще получите от Вашата финансова служба.

Проверка на ЕИК
Моля, обърнете внимание при вписване на данните Ви, те да съвпадат с тези записани при Вашата финансова служба. Делтиком АД е задължен да провери ЕИК-данните при федералната служба за финанси. Ако не съвпадат данните към Вашата личност /фирма, потвърждението от федералната служба ще бъде отрицателно.
Проверката на Вашия ЕИК отнема малко време. Докато дойде резултатът от проверката сме длъжни да Ви изпращаме фактури с доказан данък. При положителен резултат от проверката ще получавате от нас фактури без данък. Старите (сгрешени) фактури ще бъдат заместени с нови. Ако сте платили до тогава стоки с наложен данък, ще Ви заплатим разликата автоматично.
 Търговски регистър №
Извадка от търговския регистър
Номера на търговския регистър е съответния за клиента номер на търговски регистър (районен съд). Един клиент има такъв номер само, ако фирмата е юридическо лице. При капиталните съдружия той започва с "HRA" за AG (АД) и GmbH (ООД) а при персонални започва с "HRB" за KG (КД) и OHG (СД). Номерът на търговския регистър се намира винаги в извадката, която клиентът ни изпраща.

Ако фирмата на клиента е съдружие на гражданското право, трябва да има фирмена регистрация.


© 2001-2024 Delticom AG - gumi123.bg - swebd10